Vážené spoluobčanky a spoluobčané, vážení přátelé,

 

 

od roku 2010 do března 2014 jsem vykonávala funkci místostarostky zvolené za SZ. V březnu tohoto roku jsem z rady MČ Praha 12 odešla, protože jsem nesouhlasila s řadou rozhodnutí rady, zejména se souhlasy se zástavbou zelených ploch a výstavbou předimenzovaných komplexů. Od té doby působím jako zastupitelka za Piráty, Zelení a LES. Více o  naší činnosti najdete na www.jsmepraha12.cz. Děkuji Vám za Vaši podporu.

 

Komentáře k developerským kauzám, metropolitnímu plánu a novele stavebnío zákona, najdete na https://evatylova.blog.idnes.cz,v seriálu Tady není delevoperovo.

 

Ing. Eva Tylová