Vážené spoluobčanky a spoluobčané, vážení přátelé,

od roku 2010 do března 2014 jsem vykonávala funkci místostarostky zvolené za SZ. V březnu tohoto roku jsem z rady MČ Praha 12 odešla, protože jsem nesouhlasila s řadou rozhodnutí rady, zejména se souhlasy se zástavbou zelených ploch a výstavbou předimenzovaných komplexů.

 

Od té doby působím jako zastupitelka za Piráty, Zelení a LES. Více o naší činnosti najdete

 

na https://praha12.pirati.cz/ a www.jsmepraha12.cz.

Děkuji Vám za Vaši podporu.

Komentáře k developerským kauzám, metropolitnímu plánu a novele stavebního zákona, najdete

 

na https://evatylova.blog.idnes.cz,v seriálu

 

Tady není delevoperovo.

Ing. Eva Tylová