Milí spoluobčané, milí přátelé,

 

 

byla jsem zvolena místostarostkou pro územní rozvoj, životní prostředí, regulaci hazardu a SBO (Správa bytových objektů a sběrného dvora) v naší městské části Praha 12. Nastupuji tedy na úřad městské části, kterou znám, kde jsem léta působila. Během let, kdy jsem pracovala pro městskou část převážně v opozici jsem získala řadu zkušeností a nyní konečně mám šanci je využít. Především budu dále vystupovat proti přehušťování sídlišť, proti megalomanským developerským projektům a budu se detailně zajímat o to, jak se lidem bydlí, nač si stěžují, co se jim líbí.

 

Rozšiřuji svoje znalosti studiem novel stavebního zákona a budu se snažit najít cesty, jak chránit životní komfort občanů. Žijeme v době, kdy pojem klimatická změna není už jen odborný pojem, ale skutečnost, kterou jsme si především letos všichni prožili. Připravuji se svým týmem strategii pomoci zeleni a drobným živočichům v obdobích sucha a horkých vln. Jsem členkou Výboru pro životní prostředí zastupitelstva hl. m. Prahy, kde budu pro svou činnost hledat oporu i inspiraci. Ve své senátorské kampani jsem začala bojovat za záchranu louky na Hupech před změnou územního plánu, která by umožnila výstavbu.

 

V tom mě podpořili i koaliční partneři, v koaliční smlouvě jsme se dohodli nepovolit změnu územního plánu. Pod petici se podepsalo více než 4 tis. lidí a jsem ráda, že jejich přání splníme. Nechceme všude beton a stavby, pro občany má v dnešní době větší cenu zdravá zeleň, která pomůže zachovat čisté ovzduší a potřebnou vlhkost, aby se občanům lépe žilo. Vystupovala jsme také proti nadměrné hlukové zátěži, která trápí především občany Komořan.

 

Budu požadovat, aby správci komunikací nechali změřit hlukovou zátěž a realizovali protihluková opatření. V neposlední řadě jsem si také vzala na starost nulovou toleranci hazardu v naší městské části a budu dohlížet, aby byla striktně dodržována. Je to společenský nešvar, který škodí rodinám, hráči přivedou do nouze nejen sebe, ale i členy své rodiny včetně dětí. Není toho málo, co jsem si předsevzala, ale s lidmi, které jste si na radnici zvolili, to půjde a já se na tuto práci moc těším.

 

Jednou vám děkuji za vaše hlasy a vaši podporu.

 

https://evatylova.blog.idnes.cz/

v seriálu „Tady není developerovo!“ Více o mé činnosti se dozvíte na

https://praha12.pirati.cz/ , Fb Piráti Praha 12 a Fb Eva Tylová.

 

https://evatylova.blog.idnes.cz/