19.07.2018 - Petice bojuje za snížení hluku z dálničního okruhu

Pirátská kandidátka na senátorku za Prahu 12 Eva Tylová iniciovala petici proti nadměrnému hluku z pražského dálničního okruhu, který je na hranici současného povoleného limitu. Dokument již podpořily první desítky lidí.

 

https://praha.pirati.cz/piratska-petice-proti-hluku.html

 

19.07.2018 - Metropolitní plán jde proti strategii Prahy na ochranu klimatu. Má se kácet zeleň a zastavět 10 % zelených ploch Prahy

Nový Metropolitní plán Prahy má mnoho zásadních vad, které by bezpochyby zhoršily život ve městě. Jednou z nich je nedostatečná ochrana zeleně v hlavním městě. Přitom právě ta má na život nás všech obrovský vliv. Nerada bych přihlížela tomu, jak se Praha mění v betonovou džungli. Veřejnost má nyní možnost si návrh plánu prohlédnout a posílat své připomínky.

 

https://praha12.pirati.cz/aktuality/metropolitni-plan-omezovani-zelene.html

19.07.2018 - Sbíráme podpisy pod petici za vybudování protihlukových opatření na pražském dálničním okruhu

 

Pirátská kandidátka na senátorku Eva Tylová iniciovala petici proti nadměrnému hluku z pražského dálničního okruhu. Hluk trápí obyvatele Točné, Cholupic, Komořan a Zbraslavi a dalších MČ, v řadě z nich je navíc umocněn hlukem ze Strakonické ulice.

Nejhorší je hluk v nočních hodinách, když začnou jezdit kamiony. Eva Tylová k tomu uvádí:

„Na pražském silničním okruhu dosud nejsou realizována protihluková opatření, která jsem v roce 2000 jako náměstkyně ministra životního prostředí požadovala ve stanovisku EIA. Požadujeme realizaci protihlukových opatření. Výrazně by situaci např. pomohla protihluková stěna po celé délce mostu či tichý asfalt“.

https://praha12.pirati.cz/aktuality/petice-hluk-prazsky-okruh.html

 

19.07.2018 - Petice bojuje za snížení hluku z dálničního okruhu

Pirátská kandidátka na senátorku za Prahu 12 Eva Tylová iniciovala petici proti nadměrnému hluku z pražského dálničního okruhu, který je na hranici současného povoleného limitu. Dokument již podpořily první desítky lidí. Petice navazuje na nedávnou stížnost senátorů k Ústavnímu soudu ČR, ke které se přidali pirátští senátoři Libor Michálek, Ladislav Kos a Renata Chmelová.

 

Více informací v přiloženém odkazu :

https://praha.pirati.cz/piratska-petice-proti-hluku.html19.07.2018 - Piráti: Pražští kandidáti zahájili volební kampaň do Senátu

Tři pražští pirátští kandidáti do Senátu dnes v Riegrových sadech společně odstartovali svou volební kampaň. Libor Michálek (Praha 2 a 3), Lukáš Wagenknecht (Praha 8) a Eva Tylová (Praha 12) chtějí být v Senátu především hlasem voličů a prosazovat pirátské hodnoty, jako jsou transparentnost, hospodárnost a jasná pravidla pro všechny. Předseda Pirátů Ivan Bartoš jim na oficiálním zahájení vyjádřil svou jasnou podporu.

 

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Pirati-Prazsti-kandidati-zahajili-volebni-kampan-do-Senatu-536680


19.07.2018 - Kandidátka do Senátu Tylová (Piráti): Metropolitní plán jde proti strategii na ochranu klimatu. Má se kácet zeleň a zastavět 10 procent Prahy

Nový Metropolitní plán Prahy má mnoho zásadních vad, které by bezpochyby zhoršily život ve městě. Jednou z nich je nedostatečná ochrana zeleně v hlavním městě. Přitom právě ta má na život nás všech obrovský vliv. Nerada bych přihlížela tomu, jak se Praha mění v betonovou džungli. Veřejnost má nyní možnost si návrh plánu prohlédnout a posílat své připomínky.

 

Více informací v odkazu

 

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Kandidatka-do-Senatu-Tylova-Pirati-Metropolitni-plan-jde-proti-strategii-na-ochranu-klimatu-Ma-se-kacet-zelen-a-zastavet-10-procent-Prahy-537306


19.07.2018 - Plány na park se školou vyvolávají protesty

 

Do čtyř let plánuje investor v Praze 12 vybudovat volnočasový areál spolu se soukromými školami. Proti nové výstavbě však vznikla petice.

římo u hranice s přírodní památkou Modřanská rokle má v příštích letech vzniknout projekt Modřanský dvůr. Soukromý investor záměr připodobňuje ke středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr v Hostivaři, mezi obyvateli Prahy 12 ale vyvolává kontroverze.

Více informací v odkazu

 

https://www.pressreader.com/czech-republic/mf-dnes/20180615/282046212808130

19.07.2018 - Plány na park se školou vyvolávají mezi obyvateli Prahy 12 protesty

 

U hranice s přírodní památkou Modřanská rokle má v příštích čtyřech letech vzniknout Modřanský dvůr, tedy volnočasový areál spolu se soukromými školami.

V současnosti je na místě louka, kudy si lidé z okolí zkracují cestu na autobus. Další tam chodí na procházky nebo venčit psy. Jinak ale lokalita příliš využívána není.

 

„Budovy mají souznít s přírodou, podle toho budou vybírány materiály, jako je třeba kámen. Dále budou zapuštěny do terénu a maximálně dvoupodlažní,“ sdělil autor návrhu Milan Veselý z architektonického studia Loxia.

 

Zejména nové objekty školy jsou ale trnem v oku některým tamním obyvatelům. Proti záměru už dokonce vznikla i petice, kterou zakrátko podepsalo na 1 500 místních.

 

Její iniciátorkou je opoziční zastupitelka Eva Tylová (Piráti). „Vždy to byla louka, která stojí u Modřanské rokle. Jedná se o ucelené zelené území. Jakákoliv masivnější výstavba by celou oblast narušila a zničila by zdejší cenná společenstva,“ tvrdí Tylová. Podle ní tedy není primárním důvodem vytvořit místo pro rekreaci, ale snaha v zeleni mohutně stavět.

 

Více informací v přiloženém odkazu

 

 

https://praha.idnes.cz/praha-modransky-dvur-petice-praha-12-duv-/praha-zpravy.aspx?c=A180615_408978_praha-zpravy_nuc#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=prahah&utm_content=main

19.07.2018 - Zeleň Prahu ochlazuje a zadržuje vodu, části z ní hrozí zastavění

Metropolitní plán je v přímém rozporu se strategiemi, které již dříve schválila městská rada. Je o tom přesvědčena bývalá ředitelka České inspekce životního prostředí, nyní zastupitelka Prahy 12 Eva Tylová. Plán má totiž umožnit zastavění až 10 procent stávající zeleně a vodních ploch.
Zdroj: https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/zelen-prahu-ochlazuje-a-zadrzuje-vodu-casti-z-ni-hrozi-zastaveni-20180613.html

 

více informací  odkazu : https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/zelen-prahu-ochlazuje-a-zadrzuje-vodu-casti-z-ni-hrozi-zastaveni-20180613.html


19.07.2018 - Pirátská kandidátka do senátu Eva Tylová je proti těžbě štěrkopísku na soutoku Berounky s Vltavou

 

Podporuji petici za zřízení chráněné oblasti přirozené akumulace vod v oblasti soutoku Berounky a Vltavy. Petici inicioval spolek Život na Soutoku, který se dlouhodobě angažuje v ochraně oblasti Soutoku před těžbou.

Na levém břehu Berounky by měl vzniknout přístav a na pravém dobývací prostor Zbraslav IV. Připravována těžba štěrkopísku nemá vyřešen nejpodstatnější střet zájmů mezi těžbou štěrkopísku a zachování významných vodohospodářských a půdních funkcí dotčeného území.

„Na radotínském břehu má těžba trvat 15 let, na zbraslavském 30 let. Celou dobu by místní žili v hluku, způsobeném těžkou technikou, dopravou materiálu, prachu. Došlo by ke zničení zásob velmi kvalitní podzemní vody a ke ztrátě orné půdy nejvyšší kvality. Na vytěžená místa nad rámec rozlohy jezer se měl navážet inertní materiál. Navážka by také měla daleko horší propustnost pro podzemní vody, než původní štěrkopísky. V území, které je bráno jako rozlivové, se též počítalo s obytnou výstavbou,“ říká Eva Tylová, pirátská kandidátka do Senátu s podporou Liberálně ekologické strany a dále vysvětluje, proč podporuje petici za zřízení oblasti přirozené akumulace vod: „V době, kdy ČR řeší problémy se suchem a vědci varují nad úbytky vody, považuji záměr těžby štěrkopísku na soutoku Vltavy a Berounky za riskantní, nevhodný a zbytečný. Prostor umožnuje akumulaci vody. Navíc poblíž v mokřadech hnízdí chráněné druhy ptáků jako volavky.“

K petici dále uvádí Václav Vojíř člen spolku Život na Soutoku: „Těžba by podle hydrogeologů ohrozila obrovské kapacity uschovávání vody a filtrační funkci štěrkopískových vrstev. Podle údajů z pozorovacích vrtů na obou březích lze zajistit zdroje podzemní vody vodárenské kvality pro cca 60 tisobyvatel. Dotčené území je dle zákona 114/1992 Sb. také významným krajinným prvkem, s cennými archeologickými nálezy i kulturně-architektonicky významným zbraslavským zámkem spjaté s přemyslovskou tradicí.  S daným investičním záměrem je spojena i ztráta minimálně 150 hektarů nejúrodnější nivní půdy.“

Uvedené střety zájmů nebyly vyřešeny ani v procesu EIA, ani v rozhodnutích OBÚ Kladno, ani po petici občanů Prahy 16, ani po 22. schůzi Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 13.prosince 2012. Nikdy nedošlo k posouzení vzájemné interakce mezi dopravní stavbou okruhu Slivenec-Lahovice, těžbou štěrkopísku a uvažovaným rekreačním územím. To se týká i pouze náznakově provedené SEA pro levý, radotínský břeh, kde nebyl stanoven dobývací prostor a těžba má být prováděna v režimu územního plánu.Uvedený, problematický investiční záměr byl diskutován na několika poradách a setkáních občanů v MČ Zbraslav a Radotín, kteří s ním nesouhlasí.

Z hlediska očekávaných problémů s dostatkem kvalitní pitné vody i zemědělsky využitelné půdy je tento investiční záměr těžby štěrkopísku chybný a odporující strategii trvalé udržitelnostiživotaa tedy i veřejnému zájmu. Uvedené lokality jsou posledními svého druhu na území Prahy.

„Proto se připojuji k návrhu, aby byl vyjmut z evidence zásob štěrkopísku v Dobývacím prostoru Zbraslav IV (tj. Lahovice a Lahovice I) nebo alespoň převeden z bilančních zásob do zásob nebilančních, ve smyslu ustanovení horního zákona 44/1988 Sb., a to prostřednictvím věcně příslušného útvaru na MPO, který je nadřízeným orgánem OBÚ Kladno“, dodává Eva Tylová

Petici je možné podepsat i fyzicky u petičního stánku. Obvykle na nám. Osvoboditelů v Radotíně v sobotu dopoledne (konkrétní termíny na Fb stránce Eva Tylová)

Kontakty:

Ing. Eva Tylová, pirátská kandidátka do Senátu s podporou Liberálně ekologické strany v obvodě č. 17

Kontakt: eva.tylova@ecn.cz, tel. 720 538 058

 

Zdroje

Petice za zachování soutoku Vltavy a Berounky a zastavení záměru těžby štěrkopísku

 

http://zivotnasoutoku.eu/

https://e-petice.cz/petitions/za-zrizeni-chranene-oblasti-prirozene-akumulace-vod-v-oblasti-soutoku-berounky-a-vltavy.html

19.07.2018 - Potřebujeme ve městě stromy místo klimatizace

Praha je alespoň zatím zelené město – to se má však změnit. V Metropolitním plánu má být zeleň zásadně omezena a pokud by byl nějaký developer osvícený a chtěl parků založit více, tak nesmí. Autor Metropolitního plánu architekt Koucký totiž stanovil maximální rozlohu veřejných prostranství a parků, kterou může nová zástavba pojmout. Pro odůvodnění těchto návrhů si IPR zadal studie, které ukazují, jak je péče o veřejná prostranství a parky drahá. Náklady na údržbu parků a veřejných ploch jim vyšly až 100 tis. Kč/ha za rok, z toho náklady na údržbu zeleně tvoří max. desítky tisíc Kč/ha za rok.

Eva Tylová, zastupitelka za Piráty, Zelené a LES v Praze 12 a pirátská kandidátka na senátorku k tomu dodává:

„Studie Hustota a ekonomika měst je účelově zaměřená pouze na vyčíslení nákladů, které jsou na údržbu zeleně potřeba. Přínosy se nepokusili vůbec zjistit, přitom stromy, keře i tráva slouží jako klimatizace, protipovodňová služba a ve městě navíc zachycují prach i hluk. Podle výzkumů prof. Vyskota z Mendelovy univerzity 1 ha lesa s cca 300 stromy může ušetřit elektrickou energii za 16 mil. Kč./ha za rok. Takže na jedné straně počítáme náklady stovky tisíc Kč/ha a rok, ale na druhé straně jsou přínosy za desítky milionů Kč/ha za rok. Mít zeleň ve městě tedy není žádné plýtvání penězi.“

 

Více informací v odkazu. https://praha12.pirati.cz/aktuality/stromy-misto-klimatizace.html

19.07.2018 - Evropský den koupání v řekách

Oslavu koupání v řekách podpořila i Eva Tylová zastupitelka za Piráty a pirátská kandidátka do Senátu, která doplnila:

„V současné vlně veder voda ve městě zlepšuje mikroklima. Koupáním si připomínáme, jak významné řeky pro nás jsou.“

 

Více informací : https://praha12.pirati.cz/aktuality/den-koupani-v-rekach.html

 

 

19.07.2018 - Připomínky k Metropolitnímu plánu

Do 26. 7. 2018  bylo  možné posílat připomínky k návrhu nového územního, tzv. Metropolitního plánu. Jeho pravidla rozvoje by po zapracování připomínek měla od roku 2023 určovat budoucnost a veškerou výstavbu v hlavním městě na další desetiletí. Na první pohled se může zdát, že nový územní plán obsahuje jednoznačně kladné změny. Bohužel při podrobném zkoumání se ukázaly i závažné nedostatky.

Sestavili jsme naše připomínky týkající se jak Prahy 12, tak obecné k celému plánu.

Více informqací si přečtěte v článku :

https://praha12.pirati.cz/aktuality/pripominky-k-metropolitnimu-planu.html

19.07.2018 - Zastupitelstvo Prahy 12 včera schválilo zásadní připomínky k návrhu Metropolitního plánu

 

Na mimořádném zasedání 17. 7. 2018 v noci schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 12 připomínky k Metropolitnímu plánu. Zastupitelstvo svolaly opoziční strany Piráti, Zelení, LES, Změna pro Prahu 12, TOP 09 a ODS. Za zásadní připomínky zastupitelé označili požadavky na zvýšenou ochranu zeleně, požadavky na snížení navrhovaných výškových hladin a na zachování úrovně stávající zástavby, v některých případech to je místo 13 podlaží dokonce 21. Vyslovili se i pro ochranu veřejných staveb v územním plánu plochou a nikoli bodem, jak je nyní navrhováno, a také požadují ochranu komerčních ploch pro služby občanům oproti nové bytové výstavbě.

 

 

Více informací : https://praha12.pirati.cz/aktuality/metropolitni-plan-stanek.html

 

27.06.2018 - Podpisová akce, petice proti nadměrnému hluku

Zdravím, v sobotu  30. 6. 2018 se koná na Zbraslavském náměstí v rozmezí od 9:30 do 12h podpisová akce, petice proti nadměrnému hluku. Mimo jiné se zde potkáte s zástupci neziskového občanského sdružení Život na soutoku - Václavem Vojířem a s Ing Jiřím Fenclem. Pojdte podpořit petiční akci , proti nadměrnému hlukovému zatížení v okolí pražského dálničního okruhu, dálnice D1 a ul. Strakonická.

 

Více informací : https://www.facebook.com/evatylovacz/


21.06.2018 - Zastupitelstvo Prahy 12 zamítlo změnu územního plánu na louce Na Hupech

Praha, 20. června 2018 – Zastupitelstvo městské části Prahy 12 dne včera v nočních hodinách po dlouhé diskuzi nesouhlasilo se změnou územního plánu ze sportovního a rekreačního využití na využití pro veřejnou výstavbu na louce „Na Hupech“ u vstupu do Modřanské rokle.

Nesouhlas se změnou územního plánu na jednání zastupitelstva předložila Eva Tylová zastupitelka za Piráty, Zelené a LES a pirátská kandidátka na senátorku, která petici proti změně územního plánu iniciovala.

Jsem ráda, že zastupitelé vyslyšeli žádost více než 1600 občanů, kteří petici podepsali a vyjádřili tak jednoznačně názor, že jedna z nejoblíbenějších rekreačních lokalit se nemá zastavět. Vzhledem k tomu, že z řad zastupitelů zazněly výzvy, aby developer projekt přepracoval a znovu předložil, budeme ve sběru podpisů dále pokračovat,“ uvádí Tylová.

Více informací v přiloženém odkazu

https://praha.pirati.cz/zastupitelstvo-prahy-12-zamitlo-zmenu-louky-na-hupech.html

21.06.2018 - Petici proti záměru stavět u přírodní památky Modřanská rokle podepsalo již 1500 místních!

Přečtěte si článek z redakce Idnes , který informuje o záměru developera v Modřanské rokli.

U hranice s přírodní památkou Modřanská rokle má v příštích čtyřech letech vzniknout Modřanský dvůr, tedy volnočasový areál spolu se soukromými školami. Investor záměr připodobňuje ke středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr v Hostivaři, mezi obyvateli Prahy 12 ale vyvolává kontroverze.

Zejména nové objekty školy jsou ale trnem v oku některým tamním obyvatelům. Proti záměru už dokonce vznikla i petice, kterou zakrátko podepsalo na 1 500 místních.

 

Její iniciátorkou je opoziční zastupitelka Eva Tylová (Piráti). „Vždy to byla louka, která stojí u Modřanské rokle. Jedná se o ucelené zelené území. Jakákoliv masivnější výstavba by celou oblast narušila a zničila by zdejší cenná společenstva,“ tvrdí Tylová. Podle ní tedy není primárním důvodem vytvořit místo pro rekreaci, ale snaha v zeleni mohutně stavět.

 

 

Více informací v přiloženém odkazu

Zdroj: https://praha.idnes.cz/praha-modransky-dvur-petice-praha-12-duv-/praha-zpravy.aspx?c=A180615_408978_praha-zpravy_nuc

18.05.2018 - Architekt Koucký chce v Metropolitním plánu kácet stromy a zastavět 10% zelených ploch

Odkaz na blog.

 

https://evatylova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=662732

09.04.2010 - Jde o ochranu přírodních stanovišť

Alterová Libuše (9.4.2010)  celý článek najdete zde

 

Jednou z organizací pověřených kontrolou podmínek cross compliance (křížovou podmíněností) v zemědělských subjektech je Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Na co se hlavně inspektoři zaměřují a jak dopadly jejich kontroly v uplynulém roce jsme se zeptali ředitelky ČIŽP Evy Tylové

05.04.2010 - Na Ústecku nedodržují chemický zákon především malé firmy

homer.cz 5.4.2010 (celý článek najdete zde)

 

Časté problémy v oblasti dodržování požadavků chemického zákona zaznamenal oblastí inspektorát v Ústeckém kraji především u malých podnikatelských subjektů. Bylo provedeno 87 kontrol a zahájeno 13 správních řízení, z toho bylo uloženo 10 pokut v celkové výši téměř 700 tisíc korun. S touto skutečností byla seznámena ředitelka České inspekce životního prostředí Eva Tylová na své pracovní kontrolní návštěvě na oblastním inspektorátu v Ústí nad Labem.