Aktuality

  19.07.2018 - Zastupitelstvo Prahy 12 včera schválilo zásadní připomínky k návrhu Metropolitního plánu

   

  Na mimořádném zasedání 17. 7. 2018 v noci schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 12 připomínky k Metropolitnímu plánu. Zastupitelstvo svolaly opoziční strany Piráti, Zelení, LES, Změna pro Prahu 12, TOP 09 a ODS. Za zásadní připomínky zastupitelé označili požadavky na zvýšenou ochranu zeleně, požadavky na snížení navrhovaných výškových hladin a na zachování úrovně stávající zástavby, v některých případech to je místo 13 podlaží dokonce 21. Vyslovili se i pro ochranu veřejných staveb v územním plánu plochou a nikoli bodem, jak je nyní navrhováno, a také požadují ochranu komerčních ploch pro služby občanům oproti nové bytové výstavbě.

   

   

  Více informací : https://praha12.pirati.cz/aktuality/metropolitni-plan-stanek.html

   

  27.06.2018 - Podpisová akce, petice proti nadměrnému hluku

  Zdravím, v sobotu  30. 6. 2018 se koná na Zbraslavském náměstí v rozmezí od 9:30 do 12h podpisová akce, petice proti nadměrnému hluku. Mimo jiné se zde potkáte s zástupci neziskového občanského sdružení Život na soutoku - Václavem Vojířem a s Ing Jiřím Fenclem. Pojdte podpořit petiční akci , proti nadměrnému hlukovému zatížení v okolí pražského dálničního okruhu, dálnice D1 a ul. Strakonická.

   

  Více informací : https://www.facebook.com/evatylovacz/


  21.06.2018 - Zastupitelstvo Prahy 12 zamítlo změnu územního plánu na louce Na Hupech

  Praha, 20. června 2018 – Zastupitelstvo městské části Prahy 12 dne včera v nočních hodinách po dlouhé diskuzi nesouhlasilo se změnou územního plánu ze sportovního a rekreačního využití na využití pro veřejnou výstavbu na louce „Na Hupech“ u vstupu do Modřanské rokle.

  Nesouhlas se změnou územního plánu na jednání zastupitelstva předložila Eva Tylová zastupitelka za Piráty, Zelené a LES a pirátská kandidátka na senátorku, která petici proti změně územního plánu iniciovala.

  Jsem ráda, že zastupitelé vyslyšeli žádost více než 1600 občanů, kteří petici podepsali a vyjádřili tak jednoznačně názor, že jedna z nejoblíbenějších rekreačních lokalit se nemá zastavět. Vzhledem k tomu, že z řad zastupitelů zazněly výzvy, aby developer projekt přepracoval a znovu předložil, budeme ve sběru podpisů dále pokračovat,“ uvádí Tylová.

  Více informací v přiloženém odkazu

  https://praha.pirati.cz/zastupitelstvo-prahy-12-zamitlo-zmenu-louky-na-hupech.html

  21.06.2018 - Petici proti záměru stavět u přírodní památky Modřanská rokle podepsalo již 1500 místních!

  Přečtěte si článek z redakce Idnes , který informuje o záměru developera v Modřanské rokli.

  U hranice s přírodní památkou Modřanská rokle má v příštích čtyřech letech vzniknout Modřanský dvůr, tedy volnočasový areál spolu se soukromými školami. Investor záměr připodobňuje ke středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr v Hostivaři, mezi obyvateli Prahy 12 ale vyvolává kontroverze.

  Zejména nové objekty školy jsou ale trnem v oku některým tamním obyvatelům. Proti záměru už dokonce vznikla i petice, kterou zakrátko podepsalo na 1 500 místních.

   

  Její iniciátorkou je opoziční zastupitelka Eva Tylová (Piráti). „Vždy to byla louka, která stojí u Modřanské rokle. Jedná se o ucelené zelené území. Jakákoliv masivnější výstavba by celou oblast narušila a zničila by zdejší cenná společenstva,“ tvrdí Tylová. Podle ní tedy není primárním důvodem vytvořit místo pro rekreaci, ale snaha v zeleni mohutně stavět.

   

   

  Více informací v přiloženém odkazu

  Zdroj: https://praha.idnes.cz/praha-modransky-dvur-petice-praha-12-duv-/praha-zpravy.aspx?c=A180615_408978_praha-zpravy_nuc

  18.05.2018 - Architekt Koucký chce v Metropolitním plánu kácet stromy a zastavět 10% zelených ploch

  Odkaz na blog.

   

  https://evatylova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=662732

  09.04.2010 - Jde o ochranu přírodních stanovišť

  Alterová Libuše (9.4.2010)  celý článek najdete zde

   

  Jednou z organizací pověřených kontrolou podmínek cross compliance (křížovou podmíněností) v zemědělských subjektech je Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Na co se hlavně inspektoři zaměřují a jak dopadly jejich kontroly v uplynulém roce jsme se zeptali ředitelky ČIŽP Evy Tylové

  05.04.2010 - Na Ústecku nedodržují chemický zákon především malé firmy

  homer.cz 5.4.2010 (celý článek najdete zde)

   

  Časté problémy v oblasti dodržování požadavků chemického zákona zaznamenal oblastí inspektorát v Ústeckém kraji především u malých podnikatelských subjektů. Bylo provedeno 87 kontrol a zahájeno 13 správních řízení, z toho bylo uloženo 10 pokut v celkové výši téměř 700 tisíc korun. S touto skutečností byla seznámena ředitelka České inspekce životního prostředí Eva Tylová na své pracovní kontrolní návštěvě na oblastním inspektorátu v Ústí nad Labem.

   

  30.03.2010 - Česká televize, Nedej se: Soutok Moravy a Dyje

  (záznam pořadu najdete zde)

  V oblasti soutoku mezi Moravou a Dyjí se zachoval unikátní lužní les, kde přežívají staleté duby, jasany a jilmy. Staré porosty jsou ideálním domovem stovek chráněných živočichů a rostlin. Tuto oblast ohrožuje intenzivní lesní hospodaření: kácení porostů, celoplošné frézování pařezů a chov vysoké a černé zvěře. Díky unikátní hodnotě území Soutoku se připravuje vyhlášení Chráněné krajinné oblasti. Okolní obce - přestože do chráněného území nebudou zahrnuty, zatím s návrhem nesouhlasí.

  03.02.2010 - Pravidla pro kácení stromů u silnic

  Ozvěny dne - zprávy 3.2.2010 (přepis pořadu najdete zde)

  Jan BUMBA, moderátor:
  V závěru loňského roku se v České republice zásadně změnila pravidla pro kácení stromů u silnic. Zatímco před 1. prosincem stačilo správcům komunikací, aby záměr porazit stromy oznámili, po tomto datu potřebují souhlas inspekce životního prostředí, u silnic nižších tříd pak odborů ochrany přírody krajských úřadů. Ale, co když někdo oznámil záměr pokácet strom u silnice třeba v listopadu, ještě se k tomu ale nedostal, lidově řečeno, má smůlu. Ministr životního prostředí Jan Dusík dnes řekl, že veškeré kácení stromů po 1. prosinci musí být posouzeno podle nových pravidel. Na lince je teď ředitelka České inspekce životního prostředí Eva Tylová. Dobrý večer.

   

  18.01.2010 - „Pro pestrou přírodu, pro budoucnost“ - rok 2010 je mezinárodním rokem biodiverzity

  Tisková zpráva: 19.01.2010                                                                                                                                                                          (celý článek najdete zde)

  Ministerstvo životního prostředí dnes zahájilo informační kampaň k Mezinárodnímu roku biodiverzity, vedenou pod heslem:

  Mezinárodní rok biodiverzity - pro pestrou přírodu, pro budoucnost.

  Ubývání biodiverzity, tedy rozmanitosti živých organismů, je jedním z nejvážnějších globálních problémů současnosti. Příčinou je zejména narušování a destrukce přirozeného prostředí, klimatická změna a také šíření invazních druhů. Mezinárodní rok biodiverzity, vyhlášený pro letošní rok Organizací spojených národů[1], má na příčiny vymírání rostlin a živočichů upozornit a zároveň se je pokusit zastavit či alespoň zpomalit.

  „Nejdramatičtější změny probíhají v některých rozvojových zemích, zejména v oblasti tropického pásma. Pestrost přírody a krajiny je však ohrožena také v České republice. Ztráta rozmanitosti přírody neznamená jen ochuzení současných a budoucích generací o cenné přírodní bohatství, ale škoda vzniká také ve smyslu ekonomickém, sociálním a kulturním,“ upozorňuje ministr životního prostředí Jan Dusík.

  Červený seznam IUCN (Světový svaz pro ochranu přírody) eviduje celosvětově téměř 17 tisíc druhů ohrožených vyhynutím. V rámci živočichů je to 21% savců, 12 % ptáků, 31 % plazů, 30 % obojživelníků a 37 % ryb. V rostlinné říši evidujeme celkem 74% ohrožených vyšších rostlin. Jen v Evropě je to dle evropského červeného seznamu ohroženo bezprostředním vyhynutím 23 % obojživelníků, 19 % plazů, 15 % savců a 13 % ptáků. Mezi nejvážnější problémy české přírody patří urbanizace, fragmentace a unifikace. Přibývá zastavěného území, výstavbou silnic se krajina drobí na menší plochy, v jejímž důsledku se zmenšuje prostor pro život a migraci živočichů a rostlin. Vybetonovaná krajina hůř odolává přívalovým dešťům a zvyšuje riziko povodní. Krajina se sjednocuje, ubývá pestrosti a různorodosti.

  Zpráva o stavu přírody a krajiny v České republice [2] uvádí, že:

  Na území ČR je v současnosti známý výskyt 80tisíc druhů (3500 cévnatých rostlin, 886 mechorostů, 40 000 druhů hub, 24 000 druhů hmyzu, 8000 ostatních bezobratlých, 711 obratlovců). Třetina z nich je podle kritérií IUCN hodnocena jako ohrožená.

  Polovina druhů cévnatých rostlin na území ČR náleží do některého stupně ohrožení.

  Vyhynuly některé druhy orchidejí, různé druhy plevelů.

  Z původních 267 druhů kriticky ohrožených rostlin v r. 1979 se jejich počet v r. 2000 zvýšil na 476.

  Vyhynulo 19 druhů našich motýlů a více než polovina zbytku je ohrožená (88 druhů).

  Vyhubení hrozí více než 50% druhů obojživelníků a plazů ČR.

  V ČR hnízdí asi 200 druhů ptáků, desítky přes naše území migrují nebo zde zimují. Na úrovni Evropy je ohroženo 37% druhů ptáků, Červený seznam ČR uvádí v kategorii ohrožených druhů celkem 52% ptáků.

  U některých druhů je úbytek dramatický – koroptev polní 82%, čejka chocholatá 91%, některé druhy téměř zmizely (koliha velká, mandelík hajní).

  Trendy poklesu je možné sledovat i u druhů dříve běžných (skřivan polní). Ptáci zemědělské krajiny a druhy vázané na mokřady patří mezi nejrychleji mizící druhy.

  „Nejkvalitnější ochranu přírodního bohatství v jeho nezměněné podobě poskytují národní parky. Právě v nich lze obdivovat přirozené proměny ekosystémů, právě zde nacházejí domov nejvíce ohrožené druhy. Propojení ochrany přírody a šetrné turistiky přináší prosperitu místním obcím. Vyhlašování národních parků, chráněných krajinných oblastí či přírodních rezervací je účinným nástrojem státu, jak zachovat alespoň poslední ostrůvky divoké přírody. Neméně důležitá je ale i ochrana zemědělské krajiny,“ komentuje náměstek ministra životního prostředí František Pelc.

  „Zabránit překotnému zastavování krajiny může novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zpracovaná ministerstvem životního prostředí, která momentálně čeká na schválení ve Sněmovně. Nejen že povede k vyšší ochraně půdy zavedením povinnosti vlastníků udržovat pozemky v souladu s jejich charakteristikou, ale díky valorizaci poplatků za vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu podpoří využívání starších zemědělských a průmyslových území v urbanizované zástavbě, a omezí tak další degradaci české přírody,“ dodává ministr Dusík.

  V rámci informační kampaně se ve svých projektech a aktivitách ministerstvo zaměří na vysvětlení těchto tématických okruhů:

  Co je biologická rozmanitost? Proč je nezbytná?

  Jaký je stav biodiverzity v ČR?

  Co biologickou rozmanitost ovlivňuje, proč biodiverzita ubývá?

  Co děláme a co můžeme ještě udělat pro zastavení úbytku přírodní rozmanitosti jako jednotlivci, organizace, státy?

  Koordinaci aktivit spojených s Rokem biodiverzity v České republice bude zajišťovat Ministerstvo životního prostředí ČR. V Koordinačním výboru pro Mezinárodní rok biodiverzity je také zastoupeno Ministerstvo zemědělství, resortní a nevládní organizace.

  Konkrétní aktivity kampaně najdete v poznámkách [3].

  Poznámky:

  [1] V r. 2002 byl členskými zeměmi Úmluvy o biologické rozmanitosti a na Světovém summitu v Johannesburgu stanoven „Cíl 2010“. Jednalo se o iniciativu, jejímž smyslem bylo dosáhnout významného zpomalení úbytku biodiverzity na globální, národní a místní úrovni do roku 2010. V roce 2006 byl Valným shromážděním OSN "Cíl 2010" dodatečně zakomponován do tzv. Rozvojových cílů tisíciletí (Millenium Development Goals), které byly definovány již v roce 2000 a jejichž naplnění má vést k odstranění největších problémů rozvojového světa. Dnes je již jasné, že se kýženého cíle nepodařilo dosáhnout, nicméně právě proto je třeba v aktivitách pokračovat a snažit se zastavit úbytek biologické rozmanitosti během dalších let.

  Valné shromáždění OSN proto ustavilo rok 2010 Mezinárodním rokem biodiverzity. V řadě států budou probíhat informační a osvětové akce, zaměřené na základní cíle Úmluvy o biologické rozmanitosti.

  Zdroj: http://cbd.int/

  [2] Zpráva o stavu přírody a krajiny, http://www.mzp.cz/

  [3] Aktivity MŽP v rámci komunikační strategie Mezinárodního roku biodiverzity:

  1/ Vybrané druhy a biotopy pro každý měsíc

  Pro konkretizaci a přiblížení tématu ochrany biologické rozmanitosti a cílů Roku biodiverzity je pro každý měsíc vybrán jeden živočišný a rostlinný druh, vázaný na určitý biotop. Cílem je ukázat rozmanitost biotopů v ČR a na ně vázanou rozmanitost druhů živočichů a rostlin a ukázat problémy, kterým jsou tyto biotopy a na ně vázané druhy, vystaveny. Druhy byly vybrány i s ohledem vazby na určitý „příběh“, díky němuž bude snazší problematiku veřejnosti přiblížit a jasně vysvětlit.

  Ve spolupráci s AOPK ČR bude pro každý druh připraven informační list ukazující širší souvislosti, příležitosti a ohrožení tohoto konkrétního druhu. Informace přiblíží MŽP veřejnosti formou tiskových zpráv, besedami s odborníky, neformálními setkání s novináři apod.

  Druhy vybrané pro leden: rys ostrovid a hřib královský – druhy vázané na les. Více informací najdete v informačním listu.

  2/ Měsíc mezinárodní úmluvy

  Současně bude každý měsíc věnován jedné mezinárodní úmluvě v ochraně přírody a krajiny, jíž je ČR smluvní stranou. Cílem akce je nejen seznámit veřejnost s danou úmluvou a jejím zaměřením, ale zejména představit národní aktivity, kterými ČR danou úmluvu naplňuje a kterými přispívá k ochraně a udržení světové biodiverzity. Leden je věnován Evropské úmluvě o krajině. Bližší informace poskytne web MŽP.

  3/ Týden pro biodiverzitu – 24.- 28. května 2010

  Diskusní týden, zaměřený na průniky tématu biodiverzity a dalších témat, jako např. biodiverzita a česká rozvojová spolupráce, změna klimatu a její dopady na biodiverzitu apod. Každý den jiné téma. Diskusní týden se uskuteční v týdnu od 24.-28.5. 2010 v Malém sále Městské knihovny v Praze.

  Seznam všech akcí, které MŽP připravuje ve spolupráci s partnerskými organizacemi bude uveřejněn na webu MŽP pod odkazem Mezinárodní rok biodiverzity.

  12.11.2009 - Zachraňte strom vzkazuje Eva Tylová

  2.11.2009    Xantypa, text Magdalena Dietlová                                                                                                                                         (celý článek najdete zde)

  Host Xantypy: Eva Tylová,Česká inspekce životního prostředí

  Vystudovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT a ochraně životního prostředí se věnuje víc než patnáct let. Byla už náměstkyní ministra, v České televizi moderovala pořad NA VĚTVI a krom dalších četných aktivit je i členkou Strany zelených. Je vdaná, má dva syny a na dálku adoptovala indickou holčičku.

  * Paní Méda Mládkova mi řekla o tom, jak bleskově jste zasáhla ve věci neoprávněného kácení stromů na Kampě. Okamžitě mě napadlo, co by se dělo, kdyby zavolal občan méně zvučného jména?

  Stromy rostou ve veřejném zájmu a vyje můžete kácet jen z vážných důvodů, máte-li k tomu povolení. To je dáno zákonem. Stromy, jak známo, obohacují ovzduší kyslíkem, poskytují laskavý stín a zachycují škodliviny. Mění k lepšímu klima kolem nás - a tak zcela logicky, když nám zavolá kdokoliv, že stojí někde někdo s motorovou pilou a chystá se bez povolení pokácet strom, zakročíme neprodleně. Přiznám se, že nás potěšilo, že paní Mládkova má zájem o stromy, ale na každý konkrétní podnět vyjíždějí naši inspektoři okamžitě, ať zavolá kdokoliv.

  * Co když přijedou a strom už je do půli naříznutý?

  No to je špatně, takový strom už se zachránit nedá a dotyčný je potrestán, podle rozsahu škody dostane patřičnou pokutu.

  * Komu má tedy občan zavolat, když má podezření, že se kácí, co se evidentně kácet nemá?

  Přesně pro tyto případy máme takzvanou zelenou linku. Její číslo je 800 011 011, sídlo má v Praze, ale urgentní podněty je schopna okamžitě předat na regiony. Druhá možnost je zavolat přímo do oblastního inspektorátu, který je téměř v každém krajském městě.

  * Trpíte někdy pocitem marnosti, že třeba složitě zachráníte jeden strom a jinde vám někdo tajně pokácí vzrostlé stromořadí?

  Důležité je, aby lidé věděli, že existuje instituce, která zasáhne okamžitě, protože má nástroj na to, jak zjednat pořádek. Tlak veřejnosti v kauzách neoprávněného kácení stromů je velmi účinný. Na Střeleckém ostrově například měla nastat veliká probírka a na podnět nevládních organizací došlo k prověrce, a stromy se kácet nebudou. Píše a mluví se o tom, medializace takovýchto případů je velmi důležitá...

  * Co je z hlediska životního prostředí podle vás nejvíc ohroženo - voda, vzduch anebo porosty?

  Ono to hodně souvisí. Ve zprávě o životním prostředí jsou sledovány všechny tyto složky a co se týče stavu ovzduší neplníme v řadě měst limity, které jsou dány Světovou zdravotnickou organizací. Koncentrace jemného polétavého prachu v Ostravě, v Praze i jiných městech překračují veškerá její doporučení.

  * Máte teď právě na stole nějaký konkrétní případ, který by mohl poškodit naše ovzduší?

  Mám. Měl se jet motocyklový závod Enduro v krajině, která je chráněná, protože v ní žijí vzácní obojživelníci, a pořadatelé nedostali povolení. No a na webových stránkách se objevilo hlášení, že se chystají nepovolené černé jízdy, k nimž nakonec naštěstí nedošlo...

  To se jistě bude opakovat - co s tím uděláte?

  Je třeba najít správnou lokalitu, inspekce nechce jen zakazovat. A taky vhodné období, kdy například právě nehnízdí ptáci a přes cestu neběhají vzácné ještěrky. V případě motocyklového závodu to byly právě nevládní organizace, které upozornily na nevhodné místo konání. Už proto, že motocyklista podle regulí závodu směl vybočit z tratě do okruhu tří kilometrů.

  * A jak zasahujete proti černým jízdám, když k nim dojde?

  Černé jízdy na motorkách nebo čtyřkolkách ruší lidi, nechávají za sebou mrtvá zvířata, poškozené biotopy a na podzim plaší ptáky na shromaždištích... Musejí se pak přemisťovat jinam, což jim ubírá energii před dlouhým letem do teplých krajů.

  * Taky jsem četla, že majitelé motorových člunů chtějí povolení na jízdy po Vltavě...

  To je další problém. Lidi vyrazí k řece, aby si užili klidu a pohody, což jim dokonale zničí jeden člověk, který se jen pro svou zábavu hlučně prohání tam a zase zpátky...

  * Jaký je váš názor na vzrůstající počet golfových hřišť? Má či nemá být obnoveno například hřiště v Klánovicích?

  Praha má nedostatek lesů a je absurdní, abychom káceli les, který roste, kde jsou krásné stromy, jen aby se tam mohl hrát golf. Golfová hřiště můžeme stavět na okraji Prahy, kde je spousta rumišť a nevyužité zemědělské půdy, k tomu účelu vhodnější.

  * Slyšela jsem, že i Krčský les je ohrožen...

  Ano, Krčský les je též v ohrožení, protože se tam chystá zástavba kolem Roztyl. Musíme si uvědomit, že lesy v Praze strádají kvůli znečištěnému ovzduší. Už to je na ně veliký nápor, a když je ještě k tomu víc a víc obestavujeme, tak jim dál zhoršujeme životní podmínky. Může se stát, že les začne odumírat.

  * Jsou náletové lesy méně kvalitní? Může se v nich kácet bez povolení?

  Ne, tak to není, náletový les je dokonce zdravější než vysázený. Stromky, které vyrostou ze semínka, rostou tak, aby se přizpůsobily svému prostředí. A jsou potom daleko odolnější a silnější. Z hlediska přírody je takový les hodnotnější. Je různorodý a lépe odolává, když ho napadne škůdce. Je to les „jiného určení", vhodný pro rekreaci. Z hlediska hospodářského je to samozřejmě jinak. Tam je třeba, aby byly stromky pravidelně vysázeny a rostly pěkně rovné, aby se z nich dobře dělaly skříně...

  * Váš úřad je větší instituce než ministerstvo, řídíte ji tak trochu jako svoji domácnost nebo úplně jinak?

  No, v podstatě přitom myslím na stejné věci. Aby byla hospodárná, a přitom efektivní, a aby v ní lidem bylo dobře. V pozitivním prostředí se lépe rozhoduje.

  * Máte vždycky dost síly na to, abyste prosadila svá rozhodnutí, která vy v té či oné kauze osobně považujete za rozumná?

  Já nastavujú principy, připomínám kritéria. Ale konkrétní rozhodnutí musí být nezávislé, to je už na vedoucím oblastního úřadu, já nemohu ovlivnit každý případ. Když jde o složitou věc, konzultuje ji s námi. Nedávno jsme využili i nejnovější judikaturu, případ „stromy v parku kontra hypermarket" ve Skutči. Tam byl narušen princip ochrany stromu, který je třeba aktivně hájit. Jde evidentně o zájem obecný proti zájmu soukromému - provozování hypermarketu. Soud naznačil, že soukromé zájmy jsou sice legitimní, ale stromy rostou v zájmu veřejném. Stromy zůstaly, hypermarket bude jinde.

  * Když si vybíráte do svého týmu lidi - dáte víc na profesní vybavenost nebo na jejich charakter? Máte ve své inspekci ženy?

  Mám, ženy jsou týmovější hráčky. Muži například neradi podpoří dobré rozhodnutí jen proto, že ho nevymysleli sami. V řídicích pozicích by měli být lidé, kteří mají lidsky své spolupracovníky rádi a chtějí, aby nejen dosahovali dobrých výsledků, ale aby se jim dobře pracovalo. Aby vzniklo tvůrčí prostředí. To víte, že hledám především lidi charakterní. Na inspekci se setkáváte s protiprávním chováním a inspektor musí být naprosto pevný. Nesmí selhat.

  * A co když se to stane? Někdo třeba za kladné vyřízení povolení nabídne úplatek?

  Zatím jsem se s tím nesetkala. Systém je nastaven tak, že si to nikdo ani nedovolí. Inspektorům někdy hrozí i napadení, chodí často ve dvojici... ne, neumím si to představit.

  * Vy jste studovala jadernou fyziku, specializaci ochrana před zářením - docela by mě zajímalo, s čím jste si hrála jako malá holčička?

  Já jsem byla spíš takovej malej chlapeček, hrála jsem si na indiány, moc panenek jsem neměla. Víte, v této společnosti, která je patriarchální, se do řídicích pozic snadněji propracovávají ženy, které mají víc mužských vlastností. Ale na druhé straně jim trochu žensky záleží na tom, co už jsem říkala. Aby se lidem kolem nich dařilo dobře. A to, že jsem studovala technický obor, vůbec nevadí, moje technicistní myšlení pak měnily osobnosti, kterých si vážím, například Ivan Dejmal, Josef Vavroušek a Eva Vavroušková, profesor Kohák...

  * K zájmu o životní prostředí vás někdo přivedl nebo jste první krok učinila sama?

  Už před revolucí jsem se ve svém volném čase angažovala v nevládních hnutích za životní prostředí, které tehdy bylo velice špatné. A po revoluci jsem se pro změnu profese rozhodla definitivně. Na mateřské dovolené jsem se začala sama vzdělávat, hlavně v oboru prevence a klimatických změn, a od té doby se ochraně životního prostředí věnuju naplno.

  * Na začátku jste zmínila, že Českou inspekci vedete k efektivnosti a své inspektory k výkonnosti. Zajímalo by mě, kolik tak za rok zaplatí čeští občané na pokutách, které jim udělíte?

  Za loňský rok to vím přesně, česká inspekce vydala 13 778 správních rozhodnutí, uložila víc než dva a půl tisíce pokut a jejich celkový objem dosáhl téměř sto třiačtyřicet milionů korun. Narostl i počet podaných podnětů, což svědčí o tom, že lidé už vědí, kam se mají se svou stížností obrátit.

  * Kdo a nač ty vybrané peníze používá?

  Je to rozličné podle zákonů, podle nichž se pokuta ukládá. Ve většině případů část pokuty připadá obci, kde se ten přečin stal, a část jde do fondu životního prostředí, přičemž peníze z toho fondu se používají hlavně na akce pro zlepšení životního prostředí.

  * Například?

  V současnosti z nich financujeme výstavbu čistíren a kanalizací, obnovitelné zdroje energie, čistší technologie, které nebudou znečišťovat naše ovzduší, revitalizaci některých území a taky osvětu.

  * Děkuju za rozhovor.

  A připomínám, že CHCETE-LI ZACHRÁNIT STROM, POTŮČEK NEBO TŮNKU, mrkněte na www.cizp.cz nebo volejte rovnou ZELENOU LINKU 800 Oil Oil!

  Ženy jsou týmovější hráčky. Muži například neradi podpoří dobré rozhodnutí jen proto, že ho nevymysleli sami. V řídicích pozicích by měli být lidé, kteří mají lidsky své spolupracovníky rádi a chtějí, aby vzniklo tvůrčí prostředí.

  Foto autor| foto DIANA ZEHETNER
  03.11.2009 - Několik vět vystihujících stav české společnosti v létě 2009

  Několik vět vystihujících stav české společnosti v létě 2009

  3. listopadu 2009 v 17:19                                                                                                                                                             (celý článek najdete zde)

  Jiřina Šiklová

  Narodila se v roce 1935 v Praze. Vystudovala historii a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1965 se podílela na založení katedry sociologie FF UK. Kvůli své angažovanosti byla po 21. srpnu 1968 z fakulty vyloučena a později vězněna za šíření zahraniční literatury. Po roce 1989 se vrátila k výuce sociologie a podílela se na založení Katedry sociální práce FF UK či pražského Centra pro Gender Studies.

  Před 20 lety se schylovalo ke konci vlády komunistů nad naší zemí a o tuto změnu jsme aktivně usilovali.  Za 20 let mnozí z nás svým umem, pílí a inteligencí dosáhli profesních úspěchů a blahobytu, o kterém se nám za komunismu ani nesnilo.

  Budování soukromého úspěchu jsme vykoupili tím, že jsme až příliš ochotně odevzdali osud věci veřejných do chtivých a chamtivých rukou.

  Skandály dnešních politiků sledujeme se stejným znechucením jako někdejší tupost těch komunistických. Napříč zemí se rozrostl bezprecedentní systém korupce na komunální, krajské i centrální úrovni.

  Vstupenkou na lukrativní posty polostátních podniků a organizací s miliardovými rozpočty je legitimace nebo spřízněnost s velkou politickou stranou.

  Nepozastavujeme se nad tím, že v zemi, kde je pracovní síla 3x levnější než v západní Evropě, je kilometr dálnice 2x dražší.

  Nepozastavujeme se nad tím, že narozeniny primátora či státního úředníka rozhodujícího o miliardách, stojí jeho "oficiální" roční plat.

  Nepozastavujeme se nad tím, že miliardové veřejné zakázky získá ministrova firma s momentálně neznámým vlastníkem - akciemi na doručitele.

  Nepozastavujeme se nad tím, že bývalý premiér vydělal desítky milionů na obchodě s akciemi od podnikatele, kterému předtím zajistil miliardovou dotaci.

  Nepozastavujeme se nad tím, že výroba tramvajenky s čipem stojí v Praze 10x více než v Londýně nebo v Paříži.

  Vleklá vyšetřování, když k nim vůbec dojde, končí tím, že obvinění se neprokázala. Pokud magistrátní úředníci uvíznou v síti policie, tak jedině té švýcarské nikoli české.

  V naší zemi lze dnes ustát jakýkoli skandál,za několik dní ho překryje ten další.

  Hlavě státu, zaměstnané vlastní ješitností a bojem proti nebezpečí evropské integrace, nestojí korupce za půl slova.

  I když je to dnes méně okaté, média vědí o čem psát víc, o čem méně, o čem nic.

  Zatímco v dobách komunismu jsme museli překonávat strach, nyní je překážkou lenost.

  Nadáváme na ceny, ale jsme líní změnit banku nebo telefonního operátora.

  Necháme se stříhat jak ovce. Jsme líní se informovat, vytvářet si, prosazovat a bránit svůj názor.

  Místo přísunu a zpracování informací si vymýváme mozky stupidními seriály.

  Místo zpráv a názorů čteme v bulváru o celebritách, kdo komu zahýbá a s kým.

  Náš národní cynismus se masochisticky vyžívá v tom, jak hrozné panují poměry a sami kromě vymýšlení vtipů neděláme nic.

  Ti přihlouplí se ještě rozčilují nad stotisícovými platy, ale miliardové causy jim unikají.

  Svou lenost pak omlouváme filozofií, že "jsou stejně všichni stejní", případně "tihle budou ještě horší".

  Za nezájem a lhostejnost k osudu věcí veřejných zaplatíme vysokou cenu.

  Korupce prodražuje většinu investic financovaných z daní i z obrovského deficitu. Ukrajuje šance našich dětí, na nichž v soukromí tak usilovně pracujeme. Zadlužuje zemi, která bude jednou jejich.

  Dvě největší strany si rozparcelovaly tuto zemi s tím, že stejně budeme muset volit jednu z nich bez ohledu na to, jak přezíravě se k nám budou chovat. Myslí si, že stačí provětrat strašáky, zahrát na strunu sociálních jistot pro jedny a strunu nízkých daní pro druhé. Technika jejich vládnutí přitom dlouhodobě vylučuje jedno i druhé.

  Monopol jedné strany v naší zemi nahradila střídavá a na komunální úrovni i společná vláda dvou stran, které se vždycky nějak dohodnou. Je přitom zřejmé, že i ostatní strany využívají své zaslepeně loajální "fanoušky", ochotné jim odpustit úplně cokoli.

  Vedení velkých stran sází na to, že se budeme bát zahodit náš hlas podporou malých, nových či exotických a že nám nezbude než zvolit jejich oranžovou či modrou košili bližší než toho druhého kabát.

  Kolikrát jsme už slyšeli, že "není koho volit", mnozí volit nechtějí a nepůjdou. Kolikrát jsme svou volbu s pocitem studu nikoli hrdosti, zdůvodňovali menším zlem. Není snad právě takovýto vynucený hlas z rozumu ten "vyhozený"? Jakou cenu má vůbec náš hlas, když ho dáváme se skřípěním zubů?

  Nikdo z nás si nedělá iluze, že by malé politické strany byly lepší a čestnější než ty velké. Moc korumpuje vždy. Ale absolutní moc korumpuje absolutně.

  Možná jsme se někdy ptali našich rodičů a prarodičů: "A proč jste s tím tehdy něco neudělali?" Připravujme si dnes odpověď pro naše děti.

  Nemusíte to podepisovat. Můžete to poslat dál.

  Jiřina Šiklová

  Klimentská 17, Praha 1.

  e-mail: jirina.siklova@ecn.cz


Předchozí stránka 1 2 Další stránka
32 příspěvků