30.03.2010 - Česká televize, Nedej se: Soutok Moravy a Dyje

(záznam pořadu najdete zde)

V oblasti soutoku mezi Moravou a Dyjí se zachoval unikátní lužní les, kde přežívají staleté duby, jasany a jilmy. Staré porosty jsou ideálním domovem stovek chráněných živočichů a rostlin. Tuto oblast ohrožuje intenzivní lesní hospodaření: kácení porostů, celoplošné frézování pařezů a chov vysoké a černé zvěře. Díky unikátní hodnotě území Soutoku se připravuje vyhlášení Chráněné krajinné oblasti. Okolní obce - přestože do chráněného území nebudou zahrnuty, zatím s návrhem nesouhlasí.