23.10.2018 - tisková zpráva ANO a ČSSD na radě hl. m. Prahy chtějí definitivně zrušit proslunění.

 

ANO a ČSSD na radě hl. m. Prahy chtějí definitivně zrušit proslunění v Pražských stavebních předpisech.

Radní za ANO a ČSSD na radě hl. m. Prahy dne 23. 10. 2018 chtějí definitivně zrušit proslunění v Pražských stavebních předpisech. Tisk předkládá bývalá primátorka Adriana Krnáčová. Vezmou tak lidem jednu z možností bránit se, aby jim developer nepostavil před okny věžák.

Rada hl. m. Prahy již předběžně proslunění zrušila v červenci letošního roku. Pro definitivní zrušení je třeba souhlas Evropské komise, která však úpravu těchto parametrů ponechala na národní úrovni za předpokladu, že nedojde k diskriminaci.

K tomu, ale podle zastupitelky za Piráty s podporou Zelených na Praze 12 Evy Tylové zřejmě dochází: "Rušení proslunění diskriminuje občany Prahy, kteří tak na rozdíl od ostatních občanů ČR nemají právo na zdravé životní podmínky. Přitom existuje kompromis, který změkčí požadavky na proslunění v blokové zástavbě, ale ponechá je v zástavbě rozvolněné, která je na sídlišti. Tento princip existuje např. pro denní osvit. Tento kompromis navrhovala náměstkyně Petra Kolínská a požadovala ho řada městských částí,

např. Praha 12 a Praha 4."

Proti zrušení proslunění je možné podepsat petici, kterou iniciovala zastupitelka za Piráty na Praze 4 Petra Rejchrtová, která dodává:„Vypuštění požadavku na proslunění vnímáme jako velký problém. Obyvatelé sídlišť mají obavy, že vypuštění požadavku na proslunění umožní výstavbu i tam, kde to doposud nebylo možné, a dojde tak k zahuštění zástavby.

Proto petici podepsaly již stovky občanů.“ Zastupitelka Eva Tylová je rozhodnuta, pokud Rada hl. m. Prahy zrušení proslunění schválí, podat podnět na přezkum na Ministerstvo pro místní rozvoj. Eva Tylová uvádí:

„K 1. 8. 2018 vstoupila v účinnost norma TNIprEN 17037 - Denní osvětlení budov, kterou vytvořila technická komise Světlo a osvětlení při Evropské komisi pro normalizaci. V této normě kromě doporučení na osvětlení denním světlem jsou i požadavky na proslunění, které
zohledňují jeho hygienický význam. Rada hl. města se vydává cestou opačnou a proslunění ruší. To je špatně“