Napsali o mně

Ivan Dejmal, bývalý ministr životního prostředí:

Laudatio suffragiorum na Evu
Eva Tylová patří k vytrvalým dělníkům na poli ochrany životního prostředí. Její profesní specializací je technická ochrana životního prostředí, ve které se pro své odborné a organizační schopnosti posléze stala náměstkyní ministra ŽP. V této funkci připravila programy odpadového hospodářství a dohlížela na dodržování a prosazování zákonů. Mimo jiné nařídila vybudovat ochrannou zeď kolem zamořené dioxinové haly ve Spolaně v Neratovicích, čímž se značně omezil rozsah škod na životním prostředí způsobený zatopením podniku při povodni v roce 2002. Ostatně předvídavost a nebojácnost osvědčovala Eva vždycky. Ještě za minulého režimu patřila k redakčnímu okruhu samizdatového Ekologického bulletinu a stála u zrodu tehdy "nelegální" Ekologické společnosti. Je osobností vysokých lidských kvalit a odborných zkušeností.

 

Martin Bursík, ekolog a exministr životního prostředí:

Česká republika má v ochraně životního prostředí co dohánět. Máme přitom stejné právo na kvalitu života i kvalitní životní prostředí jako občané vyspělých členských států EU.
Eva Tylová je slušná, čestná a odborně velmi zdatná. Vážím si jí také pro její zásadovost, kterou projevila konkrétními postoji v době, kdy byla ve funkci náměstkyně ministra a ředitelky České inspekce životního prostředí. Odmítla zadat zakázku na "vyčištění" areálu haly Sazky za sedm set miliónu korun bez výběrového řízení. Tentýž postoj zastávala při rozhodování o sanaci dioxinových objektů ve Spolaně za téměř tři miliardy korun.
Evu znám z mnoha akcí, kdy bránila zájmy ochrany životního prostředí a občanské společnosti. Podporuji ji.


Ing. Petr Hejl, zástupce starosty MČ Praha Suchdol:

Evu Tylovou jsem osobně poznal v průběhu projednávání dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (tzv. EIA) dálničního okruhu kolem Prahy v trase přes Suchdol. Byl jsem překvapen, jak tato skromně a při tom elegantně vyhlížející žena dokázala velmi nekompromisně hájit správný postoj. S výsledky její obětavé práce se můžeme setkat na mnoha místech Čech a Moravy. V poslední době se velmi aktivně angažuje v ochraně lidí před hlukem. Jsem přesvědčen, že i nadále bude aktivně postupovat proti snahám velkých politických stran omezovat práva občanské společnosti a bude velmi obětavě a také účinně hájit zájmy ochrany životního prostředí v České republice.


Pavel Šremer, předseda STUŽ:

Ing. Evu Tylovou mohu doporučit pro její plné nasazení pro věci životního prostředí, přičemž sama jde příkladem (není to tedy jen teoretizování či kázání vody a pití vína-např. sama třídí odpady). Svoji neúplatností se ovšem stala trnem v oku různým lobby a proto nyní pracuje v nevládním sektoru. Zároveň je třeba vyzdvihnout její manažerské schopnosti, kdy plně zapojovala do řešení podřízené a neváhala ať již jako náměstkyně ministra, či ředitelka ČIŽP, podporovat participaci občanů na řízení.

 

Petr Uhl,, novinář a bývalý člen Rady ČT:

V Evě se spojují vlastnosti, které dělají z člověka občana, čili člověka politického - sleduje zájem veřejný, ne stranický a je přitom vytrvalá, ale zdvořilá, rázná, ale slušná a dokáže najít dobrá řešení i v obtížných situacích. Řekl bych, že naplňuje biblický příkaz: Buďte chytří jako hadi, a sprostní jako holubice.