Ing. Eva Tylová, od roku 2014 působí jako zastupitelka za Piráty, Zelení a LES, od 14. 12. 2010 do 25. 3. 2014 místostarostka Prahy 12 za Stranu zelených. Dvě období zasedala v dozorčí radě Botanického ústavu Akademie věd.

 

Vystudovala Fakultu jadernou a inženýrskou ČVUT. Po studiích pracovala šest let v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, dále v Českém ekologickém ústavu v í, v dalším roce (1993) nastoupila na ministerstvo životního prostředí (MŽP). V roce 1998 byla jmenována ředitelkou sekce technické ochrany životního prostředí MŽP a mezi roky 1998 a 2002 byla náměstkyní ministra životního prostředí.


V letech 2002 až 2003 byla ředitelkou ČIŽP. Poté několik let působila jako odborná poradkyně v oblasti životního prostředí. V letech 2005 až 2006 se podílela na řadě pořadů ČT s ekologickou tématikou „Nedej se“ a moderovala pořady „Na větvi“. Od jara 2007 byla náměstkyní ředitele ČIŽP, v březnu 2008 byla opět jmenována ředitelkou ČIŽP. 13. 8.2010 byla ministrem Drobilem z funkce odvolána.


Je členkou STUŽ, Ekologické společnosti. Jako předsedkyně Komise Rady HMP pro implementaci Integrovaného programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší aktivně prosazovala opatření pro zlepšení ovzduší v Praze. V letech 2004 - 2013 byla členkou Strany zelených, nyní je bezpartijní.


Má dva syny (Tomáše a Jakuba), dva kocoury a v roce 1998 v Adopci na dálku adoptovala indickou holčičku Sonii Lopez.


Eva Tylová dodává:

Co se mi podařilo, ve funkci náměstkyně ministra a ředitelky ČIŽP:
postavila jsem se proti přidělení zakázky na sanaci starých škod v areálu Sazky pro stavbu hokejové haly bez výběrového řízení
odmítala jsem podepsat přidělení zakázky na sanaci dioxinových objektů ve Spolaně bez výběrového řízení (cca 2.7 mld. Kč) a nechala jsem vybudovat protipovodňovou zeď kolem dioxinového objektu ve Spolaně, která při povodních v roce 2002 zabránila rozšíření kontaminace do Labe
zavedla jsem povinnost výrobců obalů hradit část nákladů na recyklaci obalových odpadů, do té doby bylo hrazeno téměř výhradně z rozpočtu obcí