Výstava děti ze ZŠ Na Beranku pro záchranu aleje ve starých Modřanech