V Petrovicich sbíráme podpisy pod petici proti hluku s Ondrejem Vojtou