s Lukašem Findeisem u peticniho stanku za zachranu louky Na Hupech